Amir Dedić: Dramatičnu noć u Orahovici riješili smo uz velike napore

Podijeli dalje!
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus

1. Možete li opisati sta je uzrok poplave u naselju Rijeka ?
.Uzrok poplave je mjesni potok gdje su gradani spojili kanalizaciju.
2. Kako ste pristupili rješavanju problema ?
.Nadležna komisija Mz za vodovod i kanalizaciju je obezbijedila potrebnu mehanizaciju i ljudstvo na terenu koji su u tom trenutku bili potrebni.
3. Koje su službe osim MZ Orahovica bile uklljučene u rješavanje problema poplavljenih kuća i evakuacije 3 porodice?
Osim službi MZ na terenu su bili šef službe Cz Općine Gračanica kao i službenici vatrogasne službe Gračanica sa potrebnim mašinama za crpljenje vode.
4. Kolika je materijalna šteta i koliko je objekata poplavljeno ?
Materijalna steta se tek treba utvrditi,al po pokazateljima od prethodne noci ona je sigurno velika za porodicu Hasinović
5. Da li je bila uključena Civilna zaštita ?
.Civilna zastita opcine Gračanica na celu sa šefom Mustafom Bajićem je od prvog poziva bila na terenu,a to dokazuje i dolazak službe za isrcpljivanje vode,koja je službi Mz veoma pomogla tu noć na terenu.
6. Da li je ovo od sinoć samo najava daleko većih problema sa poplavama u naselju Rijeka ali i cijeloj MZ Orahovica ?
Naravno da jeste opomena, nadamo se da će izgradnjom hidroelektrane sa Spreči, tj. proširivanjem korita rijeke, izgradnjom nasipa i poboljšanju protoka vode spriječiti plavljenje jednog dijela Orahovice naselja Dom. Problem je naselje Rijeka kojem prijete oborinske vode i tu se veoma malo uradilo na problemu više se radilo na saniranju štete.

Preuzeto sa: gportal.info

Leave a Reply